Arendal voksenopplæring partner i "Visible bridges"

Arendal voksenopplæring er norsk partner i det toårige, nordiske prosjektet «Visible bridges». Sammen med partnere fra Finland, Sverige og Island vil de finne metoder som gjør innvandreres overgang fra språkopplæring til yrkeslivet så smidig som mulig. Nettverket vil utvikle modeller som forener arbeidspraksis og den enkelte innvandrers nivå i språkundervisningen.

28.11.2014

Mange som innvandrer til Norden har problemer med å finne en passende plass på arbeidsmarkedet. Det gjelder både de med liten utdannelse fra tidligere og høyt utdannede mennesker. En årsak kan være at innvandrerens språkkunnskaper ikke er de rette for den aktuelle jobben.   

I løpet av de neste to årene vil de fem partnerne i Visible Bridges møtes flere ganger for å utveksle erfaringer, modeller og metoder på området. I Arendal arbeider voksenopplæringen med flere alternative modeller. Noen har språkpraksis i bedrifter 1-2 dager ukentlig og går på skolen resten av uken, mens andre hospiterer i en introduksjonsbedrift før de går ut på det ordinære arbeidsmarkedet. Det arbeides også med ulike mentorordninger samt tilrettelegging for dem med en høy utdannelse fra hjemlandet.

Prosjektpartnerne har alle ulike tilnærminger til disse utfordringene, og her ligger potensialet for å lære av hverandre. De møttes under et kontaktseminar i regi av Nordplus  som også finansierer prosjektet via støtteordningen Nordplus Adult.

 


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620