Åpning av Rezeknes grønne synagoge

22. januar kunne endelig den grønne synagogen i den latviske byen Rezekne åpne dørene etter å ha vært stengt i nærmere 25 år. Elever ved Sam Eyde videregående skole i Arendal og to yrkesskoler i Rezekne har i to år jobbet sammen med latviske fagfolk for å sette synagogen i stand etter antikvariske prinsipper. I tillegg til å fungere som synagoge, blir det et bygningsvernsenter og et utstillingssted for jødisk kulturarv i bygningen fra 1845.

04.02.2016

I alt har 60 elever ved bygg- og anleggslinja ved Sam Eyde vgs. deltatt i restaureringen. Skolens hovedmotivasjon for å delta i prosjektet var at elevene fikk en unik sjanse til å bli kjent med kulturen og bakgrunnen til sine fremtidige østeuropeiske arbeidskolleger. All aktivitet i synagogen er godkjent av Latvias riksantikvar, og elevene har lært mye om ulike restaurerings- og håndverksteknikker.

Norges ambassadør til Latvia, Steinar Egil Hagen, holdt tale ute i snøværet før dørene endelig ble åpnet og de mange oppmøtte kunne ta synagogen i øyesyn for første gang på 25 år. Også direktør for museet «Jews in Latvia», Ilya Lensky, og leder for «Rådet av jødiske samfunn i Latvia», Gita Umanovska, holdt taler. Umanovska sa det betød mye for det gjenværende jødiske samfunnet i Latvia at synagogen igjen kunne tas i bruk. Før 2. verdenskrig var en stor del av befolkningen i Rezekne jøder, og byen hadde et titalls synagoger. Mange av disse ble brent under krigen, men altså ikke den grønne synagogen som er en av Latvias eldste og en av svært få som er bygget i tre. Også Aust-Agders fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder samt politikere fra Arendal kommune og representanter for Sam Eyde vgs. var til stede. De holdt taler ved en seremoni i byens kulturhus senere på kvelden.

Restaureringen er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene. 

Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Rezekne by og distrikt har samarbeidet på ulike samfunnsområder siden 1994. Samarbeidet reguleres gjennom fire-årige avtaler. En ny avtale skal utarbeides i løpet av våren.  


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620