Nyheter

14.12.2017

Norsk pengepung til omsetjing av estisk litteratur

Estlands kulturdepartement melder at "ein estofil som har omsett store mengder estisk litteratur tli norsk og som ønskjer å vere anonym, har gitt 150 000 euro til eit fond under estiske Traducta som skal ha namnet "Norsk pengepung".

 
05.12.2017

Kvinesdal-elever til "Norwegian Week" i Estland

Ti elever fra matfagklassen på Kvinesdal vgs. var med da representanter for Vest-Agder fylkeskommune besøkte vennskapsfylket Vest-Viru i Estland i november.

 
27.10.2017

Forfatteren Päivi Laakso til Risør

Forfatteren Päivi Laakso kommer til Risør 14. november, under Nordisk bibliotekuke.

 
26.10.2017

På plass i Nord-Norge

Kontoret har nå bytta navn til Nordisk informasjonskontor Norge, etter å ha vært Nordisk informasjonskontor Sør-Norge siden starten i 1990.

 
19.10.2017

Michael Tetzschner leiar Stortingets delegasjon til Nordisk råd

Stortinget har valt ny delegasjon til Nordisk råd 2017-2021. Leiar av delegasjonen er Michael Tetzschner (Høgre), med Martin Kolberg (Arbeidarpartiet) som nestleiar.

 
16.10.2017

Ny dagleg leiar i Nordisk informasjonskontor

Jan Kløvstad er ny dagleg leiar i Nordisk Informasjonskontor Norge, og starta i stillinga 1. september 2017.

 
26.09.2017

Les en god nordisk bok i høst

Hver høst lanserer Nordisk informasjonskontor og Arendal bibliotek sammen leseheftet "Norge leser nordisk". Det inneholder omtaler av et tyvetalls nordiske forfattere og bøker.

 
07.08.2017

Norden under Arendalsuka

Den som er interessert i nordisk samarbeid og samfunnsspørsmål, har mye å se frem til under Arendalsuka i år.

 
19.05.2017

Nordens hymne

Mai og juni er høysesong for nasjonaldager i Norden. Mens Norge nettopp har feiret 17. mai, vil både Danmark, Sverige, Åland, Island og Grønland markere sine nasjonaldager i juni. Det er en gylden anledning til å spille og synge nasjonalsanger. I tillegg til hvert lands nasjonalsang, har nå Norden fått en felles Nordisk hymne.

 
16.02.2017

Er du vår nye daglige leder?

Nordisk informasjonskontor Sør-Norge arbeider for å fremme og styrke nordisk samarbeid. Kontoret har som oppdrag å informere om det offisielle nordiske samarbeidet, og er for tiden inne i en spennende utvikling med å utvide arbeidsområdet til å omfatte hele landet. Informasjonskontoret er engasjert i ulike prosjekter med nordisk karakter og i flere EU-prosjekter.

 
17.10.2016

Kutt av Interreg ØKS svekker nordisk samarbeid

Drastisk kutt i den norske bevilgningen til EU-programmet Interreg ØKS rammer det omfattende skandinaviske samarbeidet som er bygget opp i Øresund, Kattegat og Skagerrak.

 
06.10.2016

Norge leser nordisk 2017

Et nytt hefte i serien "Norge leser nordisk" er nå tilgjengelig. Heftet inneholder omtale av 21 nordiske bøker og forfattere. Finland har en spesiell plass i 2017-heftet ettersom det neste år er 100 år siden den finske regjeringen erklærte landet for en selvstendig stat.

 
23.09.2016

Rezeknesamarbeid fortsetter i fire nye år

Demokratiutvikling, samarbeid innen folkehelse og utdanning samt bærekraftig utvikling av infrastruktur og turistnæring. Dette er prioriterte områder i en ny samarbeidsavtale mellom Rezekne by og distrikt i Latvia, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune som ble inngått 14. september. Avtalen gjelder til 2020.

 
28.06.2016

Norden sentral under Arendalsuka

Norden og nordiske spørsmål vil stå sentralt under Arendalsuka som i år arrangeres 15.-20. august. Det nordiske arbeidsmarkedet og den nordiske velferdsmodellen, flyktningsituasjonen og kunst som sosial drivkraft er aktuelle temaer under uken. Presidenten i Nordisk råd og representanter for nordiske organisasjoner deltar i debattene. De nordiske ambassadørene til Norge samtaler om nordisk samarbeids fremtidige rolle.

 
26.04.2016

Nettverksplattformen "Nordiske nettverk"

Ønsker du bedre oversikt over hva som rører seg i det nordiske organisasjonslivet? I Nordiske nettverk kan du registrere din organisasjon og finne samarbeidspartnere og muligheter i Norden.

 
17.02.2016

Vest-Agder fylkeskommune besøker estisk vennskapsfylke

Vest-Agder fylke og Lääne Viruma i Estland har samarbeidet siden 1995. I slutten av januar var fylkesmannen i Lääne Viruma vertskap for en gruppe på seks personer fra Vest-Agder. I tillegg til fylkesordfører var ansatte i skole- og kultursektoren med. Også representanter for Lääne Virumas svenske vennskapsby, Jönköping, deltok i besøket.

 
04.02.2016

Åpning av Rezeknes grønne synagoge

22. januar kunne endelig den grønne synagogen i den latviske byen Rezekne åpne dørene etter å ha vært stengt i nærmere 25 år. Elever ved Sam Eyde videregående skole i Arendal og to yrkesskoler i Rezekne har i to år jobbet sammen med latviske fagfolk for å sette synagogen i stand etter antikvariske prinsipper. I tillegg til å fungere som synagoge, blir det et bygningsvernsenter og et utstillingssted for jødisk kulturarv i bygningen fra 1845.

 
04.11.2015

Oppstart for Interreg ØKS prosjektet KOBRA

Interreg ØKS prosjektet KOBRA er nå i gang. Prosjektnavnet står for Kompetansebasert regional analyse. Målet er å utvikle analysemodeller og metoder for å kartlegge hvilken kompetanse næringslivet vil trenge i fremtiden og gi tilbud om utdanning deretter.

 
03.11.2015

Forfatter Kristine Næss til Arendal bibliotek

Kristine Næss er en av to norske forfattere som ble nominert til Nordisk råds litteraturpris 2015. Hun var nominert for boken "Bare et menneske". Mandag 9. november kl. 19.00 kommer hun til Arendal bibliotek. I samtale med bokbader Fredrik Wandrup vil hun fortelle om sitt forfatterskap.

 
23.09.2015

"Norge leser nordisk" 2016 er klar

Den syvende utgaven av leseheftet "Norge leser nordisk" er klar. Heftet inneholder korte omtaler av et tyvetalls nordiske forfattere og bøker samt lenker til aktuelle bokanmeldelser. Alle nordiske land er representert med flere titler, og i år er dessuten en grønlandsk og en estisk bok med på listen. Det er Arendal bibliotek og Nordisk informasjonskontor Sør-Norge som samarbeider om heftet.

 
08.07.2015

Nordisk under Arendalsuka

Den nordiske vinkingen er sterk under årets politiske sommermøter, som arrangeres i både Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge. Arendalsuka 12.-18. august vil ha flere arrangement med nordisk preg. Her er noen smakebiter:

 
15.04.2015

Rezekne og Arendal fortsetter omsorgssamarbeid

Denne uken har Arendal besøk av seks hospitanter fra Rezekne i Latvia. Med Asdal ressurssenter som base, følger tre personer arbeidet for barn med behov for tilrettelagt undervisning. De andre tre er tilknyttet eldreomsorgen i Rezekne. Under oppholdet følger de ulike sider av tilbudet til Arendals eldre, f eks hjemmebaserte tjenester, aktivitetstilbud og omsorgsboliger. Besøket er en videreføring av samarbeidet i omsorgssektoren mellom Arendal og Rezekne som har pågått i flere år.

 
16.03.2015

Fritidsfiske i Norden

Havforskningsinstituttet i Flødevigen ved Arendal skal lede år to av et tre-årig nordisk prosjekt om hvordan man best kan utnytte mulighetene i fritidsfiske i Norden. Utgangspunktet for prosjektet er det svært utbredte fritidsfisket i Norden. Fagmiljøene vil se på dets rolle i dag og hvilket økonomisk, sosialt og økologisk potensiale det har for lokalbefolkning og turister i fremtiden. Prosjektet støttes av AG-fisk i Nordisk ministerråd.

 
20.01.2015

Seminar om nytt Interreg V ØKS-program

Første søknadsrunde i det nye Interreg V Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet åpner 26. februar. Potensielle søkere fra Agderfylkene og Telemark inviteres til seminar i regi av Interreg-sekretariatet i Arendal den 30. januar.

 
08.01.2015

Ditt neste interreg-prosjekt?

Fredag 30. januar inviteres du til et søkerseminar om mulighetene innen Interreg Øresund Kattekat Skagerrak (ØKS) programmet. Seminaret finner sted i Arendal, og er åpent for aktører fra Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

 
28.11.2014

Arendal voksenopplæring partner i "Visible bridges"

Arendal voksenopplæring er norsk partner i det toårige, nordiske prosjektet «Visible bridges». Sammen med partnere fra Finland, Sverige og Island vil de finne metoder som gjør innvandreres overgang fra språkopplæring til yrkeslivet så smidig som mulig. Nettverket vil utvikle modeller som forener arbeidspraksis og den enkelte innvandrers nivå i språkundervisningen.

 
06.11.2014

Omsorgssamarbeid med Rezekne viderføres

Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Rezekne i Latvia innledet tidligere i år et samarbeid om omsorg for eldre og barn med spesielle behov. Tre fagpersoner besøkte Rezekne i slutten av oktober og kom hjem med mange inntrykk, erfaringer og planer for det videre samarbeidet.

 
09.09.2014

Forprosjektet SUPPORT

Er det mulig å skifte ut geografiske grenser med kunnskapsgrenser der bedrifter og det offentlige virkemiddelapparatet bruker hverandre som gjensidige partnere?

 
29.08.2014

Forprosjektet "Det nordiske måltid" avsluttet

I dag ser vi at mat og matkultur i stadig større grad blir et opplevelsesprodukt. Lokal mat er med i markedsføringen av steder og regioner og inngår ofte som en del av destinasjonsutviklingen. Kystkulturen i Kattegat-Skagerrak har en rekke fellestrekk og regionene har en stor andel reiselivsrelatert næringsliv knyttet til kystnære opplevelser. Samtidig er samarbeidet mellom reiselivsaktører og matbransjen på tvers av Skagerrak i dag tilfeldig og fragmentert.

 
26.08.2014

Politisk besøk til Rezekne i Latvia

Rezekne Municipality days ble arrangert i slutten av juli og Rezekne distrikt hadde invitert politiske representanter fra sine europeiske samarbeidsland til å delta. Fra Arendal kommune kom varaordfører Anders Kylland. Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand representerte Aust-Agder fylkeskommune. I tillegg deltok Agnese Bjerkholt fra fylkets regionalavdeling. Polen, Hviterussland og Litauen stilte også med flere representanter.

 
04.08.2014

Arendalsuka med debatt om skolemat

Mange norske barn starter skoledagen på tom mave, men det er langt mellom skolene som tilbyr et gratis måltid. I Norge holder matpakka stand, mens svenske og finske elever får et gratis, varmt måltid daglig. Hva er best for barna fra et ernæringsmessig, pedagogisk og sosialt perspektiv? Er det sammenheng mellom skolemat, et bedre miljø og bedre skoleresultater? Helsedirektoratet anbefaler tre brødmåltider for barn daglig, men er tiden moden for å revurdere det?

 
04.08.2014

Nordisk kokkeskole for barn under Arendalsuka

Dagen før skolestart inviteres barn til kokkeskole med nettopp skolemat som tema. Margit Vea, forfatter og matskribent for Aftenposten Junior, lærer barna å lage enkel, sunn og velsmakende skolemat av friske, nordiske råvarer. Dette er mat som kan serveres både i skolekjøkkenet og i matpakka. Barna kan også lage sin egen matboks og få med seg oppskriftene hjem.

 
31.07.2014

Velkommen til Nordisk aften

Nordisk informasjonskontor inviterer til en uformell nordisk minglekveld under Arendalsuka . Her treffer du andre med interesse for Norden og den danske jazzkvartetten Just like Django vil spille for oss i sommernatten. Deres musikk er inspirert av den sydende stemningen fra parisiske dansesalonger og swingende natteliv på 1930-40–tallet.

 
17.07.2014

Nordiske arrangement under Arendalsuka

Årets Arendalsuke går av stabelen 11.-16. august. Også i år har flere av arrangementene en nordisk profil, bl.a. nordisk kokkeskole for barn, debatt om et grenseløst helsevesen og en uformell, nordisk aften hvor den danske jazzkvartetten Just Like Django spiller.

 
12.05.2014

Inspirasjonsdag om europeisk samarbeid 28.mai

Nye EU-programmer gir deg muligheter. 2014 er året for oppstart av en rekke EU-programmer knyttet til både offentlig og privat sektor. 28. mai ønskes du velkommen til en dag med fokus på europeisk samarbeid der du kan bli inspirert til dine neste internasjonale aktiviteter

 
11.04.2014

Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur forlenges

De nordiske og baltiske kulturministrene går inn for å forlenge Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur i nye tre år, fra 2015 til 2017. Programmets målgruppe er profesjonelle kunstnere og kulturaktører som får mulighet til å reise og samarbeide med kolleger fra andre nordiske og baltiske land.

 
07.04.2014

Besøk fra omsorgssektoren i Rezekne i Latvia

3.og 4. april fikk Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune besøk av ti personer fra omsorgssektoren i Rezekne i Latvia. Tema var oppfølging av barn og unge med behov for tilrettelagt undervisning samt omsorgstilbud for eldre.

 
26.03.2014

Nordiske forskningsresultater blir lettere tilgjengelig

Det produseres en rekke rapporter og forskningsresultater som gis ut og finansieres av Nordisk ministerråds sekretariat og institusjoner. Heretter skal disse kunne lastes ned gratis via plattformen Open Access. Plattformen inneholder allerede rundt 3000 publikasjoner.

 
21.03.2014

Nordens dag 23. mars

23. mars er Nordens dag. På denne dagen i 1962 ble Helsingforsavtalen undertegnet og den er i ettertid blitt kalt Nordens grunnlov. Avtalen er fundamentet for det politiske samarbeidet i Norden og gir også innbyggerne sjansen til å bo, studere og arbeide i hele Norden.

 
19.03.2014

Millionstøtte til nordisk digital kunst

Hvem får tre millioner DKK av Nordisk kulturfond til digital kunst og kultur i Norden? 21 søkere er med i konkurransen om det prosjektforslaget som best kombinerer og utvikler kunst, kultur og ny teknologi i nordisk regi.

 
12.02.2014

Helle Helle kommer til Sørlandet

Helle Helle er en av Danmarks mest populære forfattere. Hun har mottatt en rekke litterære priser siden debuten i 1987 og vært nominert til Nordisk råds litteraturpris. Helle er kjent for sin avmålte, realistiske stemme og hverdagslige romanskikkelser og tematikk.

 
28.01.2014

Besøk fra Rezekne i Latvia

Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune har hatt besøk av politikere fra Rezekne i Latvia. På programmet sto bl.a. eldreomsorg, energieffektivisering, klyngesamarbeid og lokaldemokrati. Det ble også tid til å besøke Plankemyra bo-og omsorgssenter og Sam Eyde vgs.

 
09.01.2014

Grunnlovsjubileet markeres i Arendal

Arild Stubhaug holder foredrag på Arendal bibliotek 22. januar. Foredraget har han kalt "Jacob Aall: Riksforsamlinga på Eidsvoll, 40 dagers ørkenvandring. Alt det skilsettande som hende på Eidsvoll i april-mars 1814 skildra slik Jacob Aall såg og opplevde hendingane. Ei alternativ forteljing om mirakelet."

 
26.11.2013

Workshop for mat- og reiselivsnæringen

45 deltagere fra mat- og reiselivsnæringen i Agder og Telemark har deltatt på en workshop i regi av Interreg-prosjektet «Det nordiske måltid» i Grimstad. De diskuterte hvordan et skandinavisk samarbeid kan «løfte» næringene både lokalt og i Skagerrak-regionen.

 
25.11.2013

Flåttprosjektet ScandTick

Sørlandet sykehus er med i Interreg IVA prosjektet ScandTick om flått og flåttbårne sykdommer. Dette er et voksende problem i Skandinavia og Norge, Sverige og Danmark samarbeider for å utveksle erfaringer og data på området. Dette vil gi et bedre grunnlag for videre forskning og er viktig for å bedre diagnostikk og risikovurderinger.

 
04.11.2013

Undervisningsplattformen Norden i skolen

Undervisningsplattformen skal bidra til å øke forståelsen for våre nordiske nabospråk. Det gjør den ved hjelp av tekster, filmer, lydordbøker og spill og her er også språkhistorie og språkkunnskap. Norden i skolen ønsker å være et morsomt og levende sted å lære.

 
18.10.2013

Workshopen "Det nordiske måltid"

Hvordan kan et tettere samarbeid mellom mat- og reiselivsaktører, FoU og regionale utviklingsaktører føre Skagerrak frem som en stor og spennende kulinarisk region?

 
07.10.2013

Norge leser nordisk

Nå er et nytt lesehefte i serien "Norge leser nordisk" ferdig. 2015-utgaven heter "Et nordisk bokknippe" og inneholder i alt 18 titler av forfattere fra alle de nordiske land samt Færøyene og det samiske språkområdet. Arendal bibliotek og Nordisk informasjonskontor Sør-Norge samarbeider om heftene.

 
24.09.2013

Ny samarbeidsavtale med Rezekne i Latvia

Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune har samarbeidet med Rezekne by og distrikt i Latvia i nærmere 20 år. Nå er en ny samarbeidsavtale undertegnet i Rezekne. Den gjelder ut 2015.

 
19.09.2013

Nasjonalparker på workshop

Denne uken var nasjonalparker fra Norge, Sverige og Danmark samlet i Arendal til workshopen Nasjonalpark+. Nasjonalparkenes betydning for reiseliv, næringsliv og lokalbefolkning var blant temaene.

 
10.09.2013

Elever lærer om nordisk mat

På nettsiden "MUMS - spis Norden" kan elever fra 10-14 år lære om nordiske råvarer, smaker og mathistorie.

 
30.08.2013

Forprosjekt om mat og reiseliv

Kan et tettere samarbeid mellom mat- og reiselivsaktører, FoU og regionale utviklingsaktører føre Skagerrak frem som en stor og spennende kulinarisk region? På bakgrunn av en forstudierapport ble søknad til forprosjektet ”Det Nordiske Måltid – Skagerak-aksen” innvilget av programmet Interreg IVA i sommer.

 
21.08.2013

Festivalen "Nordisk ljus" søker unge deltagere

Kreative unge med nysgjerrighet og interesse for kunst har nå sjansen til å bli med på den reisende festivalen "Nordisk ljus 2014". De kan søke en av fem kunstformer: dans, teater, musikk, sirkus eller billedkunst. Deltagelse innebærer reising i Norden og reiser og opphold er gratis. Nordisk kulturfond støtter prosjektet som vant konkurransen "Årets nordiske kulturbegivenhet for barn og unge".

 
01.08.2013

Arendalsuka er her

Arendalsuka er en møteplass for politikk og samfunnsdebatt som i år finner sted fra 7.-13. august. På programmet står flere arrangement om Norden og nordisk samarbeid; møte med nordiske miljøeksperter, utstillingen Nordic Built Challenge, stands i den politiske gaten, nordisk kokkeskole, nordisk aften, samt flere debatter og samtaler mellom sentrale politiske aktører fra hele Norden.

 
28.06.2013

Nordiske aktiviteter på Arendalsuka

I år finner du mange arrangementer med nordisk vinkling under Arendalsuka som varer fra 7. - 13. august. I sentrum står det representanter fra så vel offentlige som frivillige nordiske organisasjoner på stand hele uka.

 
03.06.2013

Nordens kvinner på stemmerettsjubileet

De nordiske land var blant de første land som innførte kvinnelig stemmerett. Snart inntok kvinnene også nasjonalforsamlingene. Hvordan påvirket dette politiske prioriteringer? Hvilken betydning hadde kvinnene for utformingen av den nordiske velferdsmodellen som i dag får stadig større internasjonal oppmerksomhet? Dette er blant temaene i Jytte Larsens foredrag "Kvinder- demokratiets salt" på stemmerettskonferansen i Kristiansand den 11. juni. Jytte Larsen er kvinnehistoriker og seniorforsker ved danske KVINFO.

 
22.05.2013

Norrønt sagn bærende i ungt nordisk samarbeid

Unge musikere og dansere fra Island, Norge og Danmark har møttes i Akureyri på Island. Sammen ga de liv til en oppsetning inspirert av det norrøne sagnet om kilden Urdarbrunn.

 
02.05.2013

Green growth the Nordic Way

"Green Growth the Nordic Way" er et webmagasin som følger prosjekter de nordiske statsministrene har iverksatt for å fremme grønn vekst. Magasinet dokumenterer også andre aktiviteter i regi av Nordisk ministerråd på områdene bærekraftig utvikling og grønn økonomi.

 
19.04.2013

Romanifolket settes på kartet

Nå kan du klikke deg rundt i romanifolkets kultur og historie i grenseområdene mellom Norge og Sverige. Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia gjennom geografiske steder de har tilknytning til. Deres historie er lite kjent og håpet er at kartet og historiene synliggjør romanifolkets plass i Skandinavias kultur og historie. Kartet er resultat av et Interreg-samarbeid mellom romanifolkets organisasjoner og museer i Norge og Sverige.

 
14.03.2013

Seks ukers nordisk kunnskapsreise for journalister

I løpet av seks uker i september/oktober kan nordiske journalister få oppdatert sin kunnskap om Nordens plass i dagens verdensbilde. Kurset starter med tre ukers opphold i Aarhus, deretter går turen til Reykjavik, New York, Washington og Florida. Kurset har fem kursledere og plass til 14 deltakere. Søknadsfrist er 4. april.

 
05.03.2013

Nordisk sommerleir for unge

Foreningen Norden inviterer til nordisk sommerleir for barn mellom 11 og 14 år. Leiren finner sted i trygge og naturskjønne omgivelser i Hillerød nær København 1. - 7. juli. 90 barn og unge får her sjansen til å bli kjent med jevnaldrende og få venner fra hele Norden.

 
26.02.2013

Hvordan starte en lesesirkel

5. mars arrangeres kurs på Arendal bibliotek om hvordan starte en lesesirkel. Med utgangspunkt i fem noveller av danske Naja Marie Aidt loser kursholder Camilla Sørbye deg gjennom veilederrollen, lesersentrert tilnærming og ulike innganger til teksten. Hun kommer også med praktiske råd. Arendal bibliotek og Nordisk informasjonskontor har utarbeidet flere hefter i nordisk litteratur som er spesielt egnet for lesesirkler.

 
11.02.2013

Forfatterskole på Biskops Arnö

Nordisk ungdom mellom 15 og 18 år har i sommer mulighet til å delta på gratis forfatterskole. For å søke må du sende inn en tekst om "Jeg - en forfatter" innen 30. april. Lærerne på kurset velger ut deltagerne basert på tekstene. Det er Foreningen Norden som arrangerer skolen 27. juli -3. august. Reise, opphold og undervisning dekkes av Nordisk ministerråd som ledd i deres satsing på barne- og ungdomslitteratur.

 
28.01.2013

Hele Norden leser sammen

I novembermørket tenner vi levende lys og samles rundt en god nordisk bok – på samme tid over hele Norden. Det er klart for Nordisk bibliotekuke og årets tema er vennskap.

 
21.01.2013

Nordisk kulturfond støtter Steinbrudduka

Førti ungdommer fra Island, Danmark og Norge vil gi Steinbrudduka 2013 i Grimstad et nordisk perspektiv. Steinbrudduka er en scenekunstfestival for barn og unge med interesse for arbeidet på og bak scenen. Hovedattraksjon blir dramatiseringen av det norrøne sagnet om brønnen Urdarbrunn ved livstreet Yggdrasils fot. Kulturfondet gir 360 000 DKK til festivalen.

 
02.01.2013

Svensk formannskap i Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd ledes i 2013 av Sverige. I landets formannskapsprogram er det tatt initiativ til fire prosjekter: Felles bekjempelse av arbeidsledighet blant unge, utvikling av bærekraftig gruvedrift, reduksjon av utslipp og utdannelse til arbeid.

 
17.12.2012

Vi flytter

Nordisk informasjonskontor Sør-Norge flytter i januar virksomheten fra Arendal rådhus til Grid-huset på Teaterplassen i Arendal.

 
07.12.2012

Nordens språkpris for 2012 til Ghita Nørby

Den danske skuespilleren Ghita Nørby (77) er kjent fra utallige filmer og tv-serier. I sin begrunnelse sier Foreningen Nordens jury at prisvinneren har «gitt det danske språk en tydelig stemme, også for et norsk tv- og kinopublikum».

 
28.11.2012

Nordisk statistisk årbok 50 år

Årets utgave av Nordisk Statistisk Årbok er nr. 50 i rekken og det er utarbeidet en jubileumsstatistikk som viser hva som har skjedd i Norden de siste 50 år.

 
24.10.2012

Fremtidens velferdsteknologi

Nordisk samarbeid om velferdsutfordringer er på sitt mest effektive når viten og metoder overføres direkte. Med et nordisk nettverk for velferdsteknologi, gis koblinger mellom praksis og innovasjon som skaper spennende utviklingsmiljøer, prosjekter, internasjonal posisjonering og eksport.

 
18.10.2012

Nordisk språk og kultur i skolen

Hvordan oppfylle lærerplanenes mål om nabospråkundervisning? Dette var utfordringen et knippe foredragsholdere fikk under Sørlandsk lærerstevne 19. oktober.

 
08.10.2012

Samarbeidsavtaler med Baltikum fornyes

Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner fornyer sine respektive samarbeidsavtaler med Vest-Viru fylke i Estland og Rezekne distrikt i Latvia. Bystyret i Arendal behandler forslaget til ny samarbeidsavtale med Rezekne by i høst.

 
14.09.2012

Ny portal for kreative næringer og investorer

business.kreanord.org er en helt ny nordisk portal hvor kapitalsøkende, kreative næringer kan komme i kontakt med risikovillig kapital.

 
14.09.2012

Matinspirasjon over Skagerrak

Kan et samarbeid mellom mat- og reiselivsaktører rundt Skagerrak gi utvikling og nye, spennende mattilbud?

 
13.09.2012

Norge leser nordisk 2013

Velkommen til en ny sesong med litteratur og leseheftet "Norge leser nordisk". 2013-utgaven har temaet "Mennesker i Norden" og biografier som utgangspunkt. Leseheftet gir inspirasjon til å lese og diskutere nordisk litteratur.

 
12.09.2012

Forskning i Norden - Nøkkeltall 2012

Publikationen “Forskning i Norden – Nøkkeltall 2012” inneholder aktuell statistikk om forsknings- og utviklingsarbeidet i Norden.

 
15.08.2012

Miljøsertifisering av turistmål

Nordisk ministerråd har utgitt en rapport om miljøsertifisering av turistdestinasjoner sett i et nordisk perspektiv: «Eksisterende standarder eller et nytt nordisk system?»

 
16.04.2012

Norge i nytt SMB-nettverk med EU

Norge deltar nå i et nyopprettet nettverk for små og mellomstore bedrifter (SMB) i EU. Nettverket kan bidra til bedre markedstilgang og større verdiskaping for norsk næringsliv.

 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620