oktober 18, 2017

Stortinget har valt ny delegasjon til Nordisk Råd

Stortinget har valt ny delegasjon til Nordisk råd. Leiar av delegasjonen er Michael Tetzschner (Høgre), med Martin Kolberg (Arbeidarpartiet) som nestleiar. Dei andre medlemmene er Ruth Grung, Jorodd Asphjell, Stein Erik Lauvås, Ingalill Olsen og Nina Sandberg frå Arbeidarpartiet, Bente Stein Mathisen, Norunn Tveiten Benestad, Marianne Synnes, Nils Aage Jegstad og Solveig Sundbø Abrahamsen frå Høgre, Ulf Lerstein, Helge André Njåstad og Hanne Dyveke Søttar frå Framstegspartiet, Kjersti Toppe og Heidi Greni frå Senterpartiet, Torgeir Knag Fylkesnes frå Sosialistisk Venstreparti, Ketil Kjenseth frå Venstre og Torhild Bransdal frå Kristeleg folkeparti. Første sesjon i Nordisk råd nå er i Helsingfors 31. oktober – 2. november.