mars 23, 2019

Syng Nordens hymne på Nordens dag – i dag!

Nordens dag blir arrangert 23. mars kvart år som ei markering av Helsingfors-avtalen i 1962. Denne avtalen regulerer det offisielle nordiske samarbeidet og blir kalt «Nordens grunnlov». Over heile Norden blir dagen markert, mange stader i regi av Foreningen Norden. Nordens hymne blei urframført til utdeling av Nordisk råds prisar i Danmarks Radios konsertsal i november 2016. Tekst av Kim Leine og melodi av Sunleif Rasmussen, begge vinnarar av Nordisk råds prisar. Høyr her og syng med!