juni 12, 2018

Stor Nordsjøkonferanse i Fredrikstad 13.-14. juni

Hvilke effekter har transnasjonale initiativer og samarbeidsprosjekter i Nordsjøregionen i dag?Hvordan bidrar samarbeidet rundt Nordsjøen til å løse nøkkelutfordringene i regionen?Hvilken rolle vil det transnasjonale samarbeidet rundt Nordsjøen spille i fremtiden?

Nordsjøkonferansen samler hvert år prosjektutviklere, beslutningstakere og andre interessenter som arbeider for smart og bærekraftig utvikling av Nordsjøregionen. Årets utgave av konferansen går av stabelen 13. og 14. juni i Fredrikstad. Nordsjøkonferansen arrangeres av  Nordsjøkommisjonen og Nordsjøprogrammet, i samarbeid med Østfold fylkeskommune.