juni 6, 2018

Stor nordisk omsetjarpris til Turid Farbregd

Turid Farbregd er tildelt Letterstedtska föreningens nordiske omsetjarpris for 2018, for hennes omfattande omsetjararbeid av litteratur frå finsk og estisk til norsk. Turid Farbregd set om både  historiske romanar, kriminallitteratur, drama, poesi og sakprosa. Ho er også grunnleggar av leksikografien mellom finsk respektive estisk og norsk. Ho står som forfattar eller medforfattar av samtlege nyare ordbøker mellom desse språka.

Prissummen på 100 000 svenske kroner blir delt ut i Stockholm 25.-26. oktober.

Meir om Turid Farbregd og om tidlegare prisvinnarar.