august 5, 2018

Spennande ledige stillingar i det nordiske samarbeidet

Vil du bli forskar i regionalutvikling og innovasjon i Nordregio i Stockholm, rådgjevar i husdyravdelinga i NordGen på Ås, teknikar eller bibliotekar i Nordens Hus i Reykjavík seniorrådgjevar i Nordic Innovation i Oslo, eller tre stillingar i Nordisk ministerråds sekretariat i København som koordinator (vikariat), kommunikasjonsrådgjevar eller i personalavdelinga?

Her er oversikt over alle ledige stillingar