oktober 5, 2018

Mange søker støtte til samarbeid på tvers av landegrensene

Flere av Interreg-programmene som Norge deltar i gjennomfører i høst nye utlysninger av økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter. I to av programmene, Interreg Nord og Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, er utlysningene nå avsluttet. Oversikt over søknadene viser at det er stor interesse for interregionalt samarbeid for å løse grenseoverskridende samfunnsutfordringer. Les mer fra interreg.no