oktober 2, 2018

Slesvig – Det spennande grenselandet mellom Danmark og Tyskland

I 1920 blei dagens grense mellom Tyskland og Danmark fastsett. Snart har Grænseforeningen 100-årsjubileum, foreninga «for en åben danskhed» i grenseområdet sør og nord for den dansk-tyske grensa. Blant dei mange danskspråklege og nordiske foreninger og institusjonar i området er Nordisk Informationskontor  Sønderjylland/Sydslesvig  og Grænseforeningen.