juni 12, 2018

Ser vi starten på el-båteventyret?

Hvaler og Orust leiar Interregprosjekt om elektrifisering av hamnar og fritidsbåtar. Finske båtprodusentar har utvikla el-båtar,Norsk el-båtforening er etablert, og Miljøpartiet De Grønne foreslår avgiftsfritak etter same modell som Bondevik I og II-regjeringane fekk gjennom i pionerarbeidet for el-biler i Norge. Les meir frå nrk.no