Samarbeid med Québec?

Er dere to eller flere partnere i Norden som ønsker å samarbeide med Québec om kultur og innovasjon? Provinsregjeringa i Québec og Nordisk ministerråd har inngått samarbeid for å gi støtte til partnarskap og prosjekt, som skapar samarbeid innan kultur og innovasjon. Søknadsfrist er 15. februar 2018. Les mer