Røykeavvenning i Norden

«Rygning er en af de største individuelle trusler mod folkesundheden, når man måler på sygelighed og dødelighed. Der er derfor et stort potentiale i at forebygge og fremme sundheden inden for rygning til gavn for den enkelte borger og samfundet», skriv Nordens välfärdscenter, som har publisert rapporten Rygning i Norden.