Aktuelle nyheter

juni 18, 2018

Fra veg til jernbane – Norge må matche Danmark på havneutbygging

Vest-Agders fylkesvaraordfører Tore Askildsen melder fra årsmøtet i Nordsjøkommisjonen i Fredrikstad 13. juni: Etter mange års press vil EU-kommisjonen foreslå en forlengelse av hovedtransportkorridoren Middelhavet – Scandinavia (ScanMed, se kart), til også å inkludere Hirtshals og Frederikshavn. Dette gir økte muligheter for transport via de norske havnene i Kristiansand og Larvik, samt Gøteborg i Sverige. Dersom Kristiansand skal vinne frem i konkurransen med Gøteborg, Oslo og Larvik trenger vi investeringer tilsvarende det som er gjort i Hirtshals.
Fra Agder og Vestfolds side foreslo vi derfor følgende som ble enstemmig vedtatt av Nordsjøkommisjonen (NSC) årsmøte 13.juni:

The North Sea Commission:
1. Calls on the European Parliament and the European Council to support the proposal of the Commission in the CEF regulation to extend the Scan-Med corridor from the current «end point» in Taulov (near Fredericia) up to the ports of Frederikshavn and Hirtshals in conjunction with the final adoption of the regulation and the upcoming revision of the TEN-T.

2. Also calls on the Norwegian Government to ensure that the rail and road links to the ports in South Norway are complying with TEN-T standards, and that the pace of infrastructure investments in this area matches the developments in the Danish side of the Jutland corridor.

Her er alle dokument fra årsmøtet i Nordsjøkommisjonen.