februar 8, 2019

Øresund-Kattegat-Skagerrak – første utlysning i år

Årets første utlysningsrunde for ØKS-programmet er nå åpen, melder interreg.no

I denne runden kan alle aktører søke om prosjektfinansiering innenfor samtlige innsatsområder i programmet: Grønn økonomi, transport, sysselsetting og innovasjon. Utlysningen er også åpen for alle geografiske nedslagsfelt.

– Med dette åpner vi opp for at alle prosjekter kan søke om finansiering fra oss, men vi har et særlig ønske om å lokke til oss prosjekter som jobber med å redusere offentlig energiforbruk, forteller programsjef Magnus Schönning.