februar 12, 2018

Omfattande jernbaneplanar til og frå Finland

Finland og Estland planlegg 92 km lang jernbanetunnel mellom Helsingfors og Tallinn. Kommunikationsminister Anne Berner har på vegner av den finske regjeringa svart på spørsmål frå Inga Lill Olsen, Nordisk råd/Arbeidarpartiet om utgreiing «Ishavsbanan» Rovaniemi-Kirkenes.