juni 6, 2018

Nye mål i EUS interregprogram fra 2020

EU-kommisjonen, her ved visepresident Jyrki Katainen og kommisær Corina Creƫu, prioriterer fem områder i neste interreg-periode:

– Et smartere Europa

– Et grønnere karbonfritt Europa

– Et bedre forbundet Europa

– Et mer sosialt Europa

– Et Europa som er nærmere innbyggerne.

Interreg.no har mer om programma her