april 10, 2018

Ny stortingsmelding: Norges Nordenpolitikk

Nordisk samarbeidsminister Jan Tore Sanner (Foto Marte Garmann) har lagt fram regjeringas stortingsmelding om nordisk samarbeid i 2018. Les heile stortingsmeldinga her.