september 13, 2019

Ny nordisk publikasjon: Eit likestilt samfunn er eit samfunn utan seksuell trakassering

Nordisk Informaton för kunskap om kön melder: «Ett jämställt samhälle är ett samhälle fritt från sexuella trakasserier. Trots många framsteg på jämställdhetsområdet kvarstår den allvarliga utmaning sexuella trakasserier utgör i alla de nordiska länderna. I Nordisk information for kunnskap om kjønns nya publikation Ending sexual harassment – a precondition for gender equality: Nordic initiatives in the aftermath of #MeToo samlar vi ett urval av de många initiativ som tagits för att motverka sexuella trakasserier i Norden, både inom det nordiska samarbetet och på nationell nivå i de nordiska länderna. Publikationen lanseras på konferensen #Metoo Moving forward 17 september i Reykjavik och görs då även tillgänglig på nikk.no