Nordsjøsamarbeidet: Klima og reint hav

Nordsjøkommisjonen har årsmøte og det blir også arrangert Nordsjøkonferanse i Marstrand 25.-26. juni. Begge møta samlar representantar for alle regionar rundt Nordsjøen. På heimesidene er det oppdateringar undervegs i konferansen. Heimesidene og programmet er her