januar 29, 2019

Nordjobb – eit fantastisk tilbod!

Er du mellom 18 og 30, eller kjenner noen i den alderen? Sjå  heimesidene til Nordjobb med mange interessante sesongjobbar frå fiske i Grønland, via kokk og reingjering på Island, norskspråkleg kundemedarbeidar i Sverige til fleire gode jobbar i Danmark, Åland og Finland. Søk!