Nordisk kulturfond

Nordisk kulturfond støtter kultursamarbeid i bred forstand innen de nordiske land og selvstyrte områder.

Nordisk Kulturfond er et samarbeidsorgan som bringer både profesjonelle og amatører sammen for å skape kulturelle opplevelser. Ca. 250 kulturprojekter samarbeider hvert år på tvers av grensene i de nordiske land. Kulturfondet deler årlig ut 28 millioner DKK til kultur i Norden.

Fondet:
  • gir det lokale og nasjonale kunst- og kulturliv i Norden en ekstra dimensjon, som medfører et rikere kulturliv for alle
   • medvirker til at kunst- og kulturlivet i Norden oppnår større opmerksomhet internasjonalt
   • støtter at Norden videreformidler kunst, kultur og erfaringer til andre land

Søker du fondet om støtte på over 100.000 danske kroner, kan du fra 2013 maksimalt søke om halvparten av prosjektets totale budsjett. Søker du støtte på under 100.000 danske kroner, kan du søke om å få finansiert opp til 85 % av budsjettet.

Bruk fondets Facebook og fortell om din turné, forestilling, konsert og ditt projekt. www.facebook.com/Nordiskakulturfonden.

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620