mars 5, 2019

Nordiske registre og biobanker er ei gullgruve for medisinforsking

– At Norden besitter mange hundre år med data om landenes befolkning er en fantastisk skattekiste, og når man utveksler data fra ulike registre og biobanker over landegrensene får man også en verdifull forskning og innovasjonsressurs. I Norden ser vi muligheter for økt transatlantisk samarbeid gjennom felles forskning- og innovasjons initiativ basert på de nordiske registrene, sa Islands minister for nordisk samarbeid, Sigurdur Ingi Jóhannsson, under konferanse i American Association for the Advancement of Science i Washington D.C.I denne prestisjetunge konferansen deltok NordForsk med sesjonen Nordic Registers and Biobanks: A Goldmine for Precision Medicine Research. Sesjonen satte søkelyset på hvordan de nordiske registrene benyttes innen forskning, og hvordan nordiske forskningsråd og beslutningstakere jobber sammen for å fremme registerforskning over landegrensene.
Les mer hos NordForsk

Foto: Islands regjering