desember 7, 2018

Nordiske investeringsbanken er «mørkegrønn»

NIB har oppdatert sitt rammeverk for miljøobligasjoner for bedre å takle miljøutfordringene. Det nye rammeverket har fått ny uavhengig vurdering fra det uavhengige CICERO Senter for klimaforskning i Oslo.

CICERO gir sin høyeste vurdering til NIBs rammeverk for miljøobligasjoner (NIB Environmental Bond Framework). Forskningsinstituttet sier at NIBs rammeverk er «i samsvar med Green Bond Principles», og understreker at styringsstrukturen for prosjektidentifikasjon, utvelgelse og rapportering er sterk og målbevist.

 

 

«Den nordiske investeringsbankens rammeverk for miljøobligasjoner gir klare retningslinjer for klima- og miljøvennlige investeringer. Rammeverket har blitt tildelt den høyeste vurderingen i vår metode, som er mørkegrønn», sier Sophie Dejonckheere, Senior Advisor, Climate Finance på CICERO.

NIB er den største utstederen av grønne obligasjoner i Norden. Siden 2011 har banken utstedt NIB Environmental Bonds (NEB) for 3,5 milliarder euro og har finansiert mer enn 60 prosjekter med NEB-inntekter. Alle potensielle låneprosjekt analyseres grundig av NIBs miljøanalytikere. Kun de aller beste miljøprosjektene er berettigede til å motta lånepenger fra bankens miljøobligasjoner.

Lars Eibeholm, visepresident og finansdirektør ved NIB, sier at sterk styring av prosjektvalg og konsekvensrapportering er viktig for å opprettholde integriteten til det grønne obligasjonsmarkedet.

«Vi har designet rammeverket for å være mørkegrønn og er glade for at CICERO bekrefter dette i sin uavhengige vurdering», sier Eibeholm.

De viktigste endringene

«Hovedformålet med oppdateringen er å ytterligere styrke rammene våre innen ressurseffektivitet, inkludert sirkulær økonomi, vannrelaterte investeringer, klimatilpasning og motstandskraft.»

Et eksempel på et NEB-godkjent prosjekt er Stockholms byrås investering for å oppgradere Slussen, vannlåsen mellom innsjøen Mälaren og Østersjøen og en av byens viktigste trafikknutepunkter.

«Dette prosjektet er viktig for å beskytte Mälarenes omgivelser i tilfeller av ekstreme værforhold», sier Eibeholm.

 

«Det nye rammeprogrammet vil gjøre det mulig for NIB å finansiere investeringer som nytter miljøet, og å finansiere tilpasningsprosjekter, som for eksempel utvikling av klimabestandig infrastruktur, som tydeligvis vil være mer nødvendig da klimaendringer er en dystert virkelighet», sier Eibeholm.

Mer informasjon på Nordiske Investeringsbankens hjemmesider.