Nordiske arrangement

13.02.2015

                                                               Aktuelle EU-programmer

       
29.-30. juni

Göttingen, Tyskland

Nordsjøkonferansen 2017 Interreg
17.-18. juli

Reykjavik

Circular Ocean Innovation Conference Interreg
Arbeid og sysselsetting
       
16.-18. mai  Saariselka, Finland Human factors in Arctic work NIVA
7.-9. juni Oslo Kurset "Diversity and Inclusion Management" NIVA
22.-25. august  Odense Konferanse og workshop "Occupational Health and Safety in Mining" NIVA

 

                                                                          Barn og ungdom

       
2.-3. mai Oslo Konferansen "Barnehage og skolen som sentrum for inkludering og demokratisk medborgerskap" Norges formannskap i NMR
3.-8. juli  Hillerød Danmark Nordisk sommerleir  Foreningen Norden
   

Forskning og innovasjon

       
29. mai - 1. juni  Umeå, Sverige #NelC2017. En konferanse om e-infrastruktur #NeIC
15.-16. juni Stockholm Seminaret "Research Integrity in the Nordic countries" NordForsk

 

                                                                         Funksjonshindring

       
4. september  Aalborg Nordisk dag om døvblindhet 2017 Nordens velferdssenter
11.-12. september Torshavn, Færøyene Konferansen "Bryt tabuet" Nordens velferdssenter
19. oktober  Stockholm Konferansen "Utbildning och arbete på lika villkor" Nordens velferdssenter

 

Kommunikasjon og media
       
17.-19. mai  Malmø Konferansen "Nordic Game 2017" Nordic game
13.-14. juni Stockholm Konferansen "Nordic Media Insight" BBM
21. juni Stavanger Nordisk konferanse om hatefulle ytringer Bufdir
17.-19. august Tampere, Finland Konferansen "Nordic Media 2017" Tampere universitet

 

Kultur
       
26. april-31. august Flere steder i Norden

Musikalsk feiring av Finlands 100-års jubileum

Nordlyskvartetten
13. mai - over sommeren  Åmot i Modum

Utstillingen "Drømmen om en hage".

Blaafargeverket
23. juni Oslo

Feiring av svensk midtsommarafton

Voksenåsen
18.-21. september Aarhus

Nordisk språkfest

Nordisk sprogkoordination
28. september - 1. oktober London

Nordic Music Days

Sout Bank Center

   

Likestilling
       
18.-21. juni Stockholm Nordic geographers conference   Stockholm universitet
21. juni  Stavanger Nordisk konferanse om hatefulle ytringer Bufdir
 

                                                                                         Miljø                                                               

       
22. juni Brussel Energy efficiency policies and strategies of the Nordics Nordic Energy Research
17.-18. juli Reykjavik Circular Ocean Innovation Conference Interreg
19.-20 september Jylland Innovation and Forest regeneration NordGen

Norden og nærområdene
       
27. april  Oslo Seminar om EØS-midler og EU's satsing på verdiskaping for kultur, kulturarv og kreative næringer i Øsersjøregionen Østlandsamarbeidet
29.-30. juni Göttingen, Tyskland Nordsjøkonferansen 2017 Interreg

 

Regional utvikling
       
29.-30. juni  Göttingen, Tyskland Nordsjøkonferansen 2017 Interreg
Velferd
       
21. juni Stavanger Nordisk konferanse om hatefulle ytringer Bufdir
22. -25. august  Odense Konferanse og workshop "Occupational Health and Safety in Mining" NIVA
4. september Aalborg Nordisk dag om døvblindhet 2017 Nordens velferdssenter
13.-15. september  Trondheim  Nordisk hygienekonferanse 2017 nfhs
10.-12. oktober Drammen Usher syndrom - livsomstilling og livsstrategi Nordens velferdssenter
6.-7. november  Helsinki Gambling Policy Conference: Global Prospects, Nordic Perspectives Nordens velferdssenter

 

                                                                                    Utdanning

       
2.-3. mai Oslo Konferansen "Barnehage og skole som sentrum for inkludering og demokratisk medborgerskap" Norges formannskap i NMR

 

 

 


Om oss| Nyheter

Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 37 02 59 33
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620