februar 15, 2019

Nordisk råds miljøpris: Gjøre mer og bedre med mindre

Nordisk råds miljøpris 2019 vil hedre nordiske initiativer som gjennom sosial, teknologisk eller andre former for innovasjon reduserer vårt materielle fotavtrykk ved å gjøre mer og bedre med mindre. Prisen er nærmere presentert på norden.org, hjemmesidene til Nordisk ministerråd og Nordisk råd.

Tunge forbrukere
Temaet reflekterer og støtter FNs bærekraftmål nummer 12, bærekraftig forbruk og produksjon.
– Norden skiller seg ut globalt som tunge forbrukere av varer og tjenester med høy materiell intensitet. Denne formen for produksjonsøkonomi er både sløsete og kortsiktig, så nå ser vi etter de smarteste og mest effektive nordiske initiativene som viser vei til en mer bærekraftig framtid, sier Ethel Forsberg, leder for den nordiske juryen.

Frist 15. mai
Kandidaten kan være en nordisk bedrift, organisasjon eller enkeltindivid som opererer i Norden og/eller relatert til parter utenfor Norden. Dessuten må kandidatens initiativ ha et nordisk perspektiv.
Alle kan foreslå kandidater før 15. mai 2019. Bruk dette skjemaet.

Bildet viser miljøgruppa Attu fra Vest-Grønland, som fikk Nordisk råds miljøpris overrakt av statsminister Erna Solberg under Nordisk råds sesjon i Oslo 30. oktober 2018. Foto: Norden.org Årets pris blir delt ut i Stockholm under Nordisk råds sesjon der sist i oktober.