Ny nordisk handlingsplan til gagn for personer med handikapp/ funksjons-nedsettelse

 Nordisk ministerråd har lansert handlingsplan under ministerrådets handikapp-rådsmøte i Sisimiut i Grønland. Les planen