desember 12, 2018

Nordisk avtale skal sikre deg og meg frå svindel-legar

Ein revidert avtale i Nordisk Ministerråd sikrar nå betre enn før at pasientar kan falle i hendene på tvilsamt helsepersonell, som reiser til og mellom nordiske lande utan dei rette kvalifikasjonane og i verste fall med kofferten full af pasientklagar og oppseiingar. Også Grønland og Færøyane er nå med.Les meir om den nye avtalen