oktober 31, 2018

Norden verdensledende region for oppstarts- og vekstbedrifter?

Norden kan bli en verdensledende region for oppstarts- og vekstbedrifter.  Men det krever at de nordiske landene blant annet harmoniserer skatteregler og finansieringsstrukturer som lokker til seg risikokapital. Det sies i en ny nordisk rapport.

Rapporten inneholder 16 forslag til hvordan Norden som region kan bli mer attraktiv for investeringer i oppstarts- og vekstbedrifter. Den er skrevet av Idar Kreutzer, administrerende direktør for Finans Norge, på bestilling av Nordisk ministerråd. Mer om rapporten her