november 26, 2018

Norden er den usynlige kjempen

Generalsekretær Dagfinn Høybråten skriver på Nordisk ministeråds nettsted norden.org om reformarbeidet i Nordisk ministerråd og hvordan det å produsere politisk aktuell virksomhet er en oppgave uten sluttdato.

– Nylig leste jeg tilfeldigvis en artikkel i tidsskriftet Energi og Klima med overskriften “Den usynlige kjempen. Kjempen i artikkelen var det nordiske samarbeidet. Forfatteren mente at det foregår et enormt samarbeid på nordisk nivå, men at det er få som vet hva det egentlig innebærer: «Hvordan kan et slikt samarbeid på politisk toppnivå gå under radaren til så mange, og hvilke konsekvenser får det?» undret hun.