Nordplus junior

Gjennom Nordplus junior kan barnehager, grunnskoler og videregående skoler få støtte til samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum.

Nordplus junior er Nordisk ministerråds utdanningsprogram for støtte til samarbeid innenfor barnehage- og skolesektoren i Norden og Baltikum.

Programmet gir for eksempel støtte til reise for elever og lærere, samt prosjekt- og nettverkssamarbeid.

Målet til Nordplus junior er å styrke og utvikle samarbeid, samt å skape nettverk av barnehager, grunnskoler og videregående skoler fra de deltakende landene. Dette vil føre til en økt utvikling av kvalitet og fornyelse i sektoren.

 

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620