NORDBUK

Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK) bevilger tilskudd til organisasjonssamarbeid og prosjekter for barn og unge.

NORDBUKs formål er å styrke den nordiske identiteten til barn og unge under 30 år. Det gjøres blant annet gjennom tilskudd til barn og unges deltakelse i kulturelle, politiske og sosiale aktiviteter i Norden.

Ordningen gir støtte til organisasjoner, foreninger, ungdomsklubber, studentorganisasjoner og nettverk som består av eller arbeider med barn og unge. Man kan søke midler til aktiviteter der barn og unge selv deltar og kan påvirke planlegging og gjennomføring. Eksempler på slike aktiviteter er kurs, konferanser, leiropphold, kulturelle aktiviteter  og utvikling av informasjonsmateriell.  Også aktiviteter som setter nordiske kulturelle, politiske og sosiale spørsmål  på agendaen kan søke. Det samme gjelder aktiviteter som skaper og opprettholder nettverk.

Prosjekt med en sterk nordisk dimensjon vil bli prioritert, dvs. at jo flere nordiske land prosjektet involverer, jo bedre. Dessuten prioriteres prosjekt som omfatter Vest-Norden (Island, Færøyene og Grønland), Nord-Vest-Russland og Baltikum eller de språklige og kulturelle minoriteter i Nordens utkantområder.

Kulturkontakt Nord administrerer støtteordningen.

 

Foto: Kulturkontakt NordOm oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620