Sam Eyde vgs kokkelerte med finner

Våren 2012 besøkte kokk- og servitørelever fra Sam Eyde vgs. i Arendal og Vaasa Yrkesinstitutt i Vaasa, Finland hverandre. Utvekslingen ble finansiert bl.a. med Nordplus-midler.

Høsten 2010 søkte Sam Eyde vgs. i Arendal Nordplus-midler til forberedende besøk til Vaasa Yrkesinstitutt i Vaasa, Finland. I februar 2011 reiste fire elever og to kokkelærere til Vaasa. Dette besøket resulterte i en innvilget søknad om utveksling med Vaasa Yrkesinstitutt våren 2012.

I mars reiste åtte elever fra kokk og servitør med lærere til Finland. Der fikk de norske elevene være med på både undervisning og utplassering i bedrifter. De finske elevene hadde laget en presentasjon av byen, en språkguide med nyttige opplysninger og guidet de norske elevene rundt i byen.

Elevene hjalp bl.a. til i skolerestauranten; kokkeelevene på kjøkkenet og servitørelevene i salen. De norske elever lagde komper fra Sørlandet og smakte finske spesialiteter.

Gjenvisitten var allerede i april, og de finske gjestene bodde på Hove leirsenter. De finske elevene ble med de norske i praksis. De var også med på en storhusholdningsmesse på skolen. Der fikk de smake masse godt og ta med seg erfaringer tilbake til Finland. Alle elevene jobbet i tillegg en kveld «Hjemme Hos Wenche» på Kokkeplassen.

Utvekslingen ble vellykket, selv med noen språkproblemer i Finland, og skolen vil gjerne gjøre dette igjen. Flere avdelinger på skolen kan innlemmes i samarbeidet, for Vaasa Yrkesinstitutt har mange av de samme linjene som den nye Sam Eyde vgs.

 

Foto: Lars Isaksen, faglærer, Sam Eyde videregående skole

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620