Muligheter i skolen

Norge er en del av det internasjonale samfunn og dette benyttes som en ressurs i skolen. Kunnskap om internasjonale organisasjoner og nettverk, politikk, språk og kultur er relevant kunnskap for alle elever og vil være en hjelp for dem også senere i utdanningsløpet.

I læreplanen har skolen et ansvar bl.a. for språkopplæring, også i de nordiske språkene. Utarbeidede undervisningsopplegg og støtteordninger til prosjekt hjelper lærere på veien i dette arbeidet. Klasseturer til andre barn i Norden er også en mulighet.

Nordplus er Nordisk ministerråds støtteordning for nordisk utdanningssamarbeid. Nordplus støtter prosjekter gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehager og grunnskole via videregående skoler til høyskoler, universitet og voksenopplæring.

Norden i skolen er en gratis digital læringsportal som gir lærere og elever i de nordiske land nye metoder for å arbeide med nordisk språk, kultur, klima og natur. Portalen tilbyr en rekke ulike typer material og med jevne mellomrom arrangerer Norden i skolen fellenordiske konkurranser for sine medlemsskoler. 

Senter for internasjonalisering av utdanning (Siu)
Skoler som er interessert i internasjonalt samarbeid vil på siu.no finne informasjon om prosjektsamarbeid, læringsmobilitet, hvordan man søker midler og hvordan man kommer i gang med internasjonalt samarbeid.

Foreningen Norden
Foreningen Norden har mange aktiviteter for barn og unge gjennom det folkelige samarbeidet som er etablert.Vennskapsklasseordningen er bl.a. med på å skape kontakt og knytte vennskapsbånd mellom elever. Medlemsskoler får ulike tilbud gjennom foreningen. Det kan være å søke reisestipend for lærere eller elever, få undervisningsmateriell og forfatterbesøk

eTwinning er det mest relevante programmet for å støtte skolene i arbeidet med internasjonalt samarbeid. Med eTwinning får du kontakt med skoler og elever i andre land.

Nordisk folkehøgskole
"Nordisk gjør din verden større". Sitatet er hentet fra den Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Sverige, som startet opp rett etter 2. verdenskrig. Nordiska folkhögskolan er politisk og religiøst uavhengig med en nordisk profil. I dag er tilbudet av linjer og emner bredt, og deltagerne kommer fra de nordiske landene. Klimaspørsmål, demokrati og menneskerettigheter inngår i alle skolens linjer, uansett om det formidles som faktakunnskap eller kulturuttrykk.

Biskops Arnø
Biskops Arnø er en nordisk folkehøyskole med studier i billedjournalistikk, foto, dokumentarfilm, skriving, låtskriving, sceneopptreden og naturmedisin for å nevne noe. Skolen arragnerer også kortere sommerkurs. Biskops Arnø ligger mellom Stockholm og Uppsala i Sverige.

Lenkesamling
På nettet finner vi aktiviteter og undervisningsmateriell for barn og unge. Nordisk ministerråd har en egen, stor lenkesamling over materiell med mange temaer om Norden og de nordiske språk.

 

Foto: Johannes Jansson/norden.org

Relavante artikler

Undervisningsplattformen Norden i skolen

15.02.2016

Undervisningsplattformen skal bidra til å øke forståelsen for våre nordiske nabospråk. Det gjør den ved hjelp av tekster, filmer, lydordbøker og spill og her er også språkhistorie og språkkunnskap. Norden i skolen ønsker å være et morsomt og levende sted å lære.

Nordplus junior

21.01.2015

Gjennom Nordplus junior kan barnehager, grunnskoler og videregående skoler få støtte til samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum.

Kringsjå skole bruker Nordplus

09.02.2015

Kringsjå skole i Kristiansand har i skoleåret 2011-12 samarbeidet med skoler i fem land med midler fra Nordplus junior.

Sam Eyde vgs kokkelerte med finner

17.09.2012

Våren 2012 besøkte kokk- og servitørelever fra Sam Eyde vgs. i Arendal og Vaasa Yrkesinstitutt i Vaasa, Finland hverandre. Utvekslingen ble finansiert bl.a. med Nordplus-midler.

 
 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620