Snakk nordisk med naboen

Forstår du din nordiske nabo eller studiekamerat? Slår du over på en annen kanal når det snakkes dansk eller svensk på TV eller i radio?

Språk er ett av Nordisk kulturfonds satsningsområder og språk er viktig for vår identitet i en stadig mer globalisert verden. Muligheten for å være optimalt kreativ og skapende er størst når vi bruker vårt eget språk. Målet er at vi skal kunne kommunisere med hveransdre på et nordisk språk. Nordisk ministerråd prioriterer tiltak som fremmer nabospråkforståelse, bl.a. Nordiske språkpiloter for lærere med spesiell interesse for undervisning i nabospråk og samarbeid på tvers av landegrensene.

 

Foto: Kari Beate Nøsterud/norden.org

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620