Bli inspirert

Nordisk kulturfond har lagt ut informasjon om tidligere prosjekter rettet mot barn og unge.

Et utvalg av spennende barne- og ungeprosjekter som Nordisk Kulturfond har gitt tilskudd til, viser spennvidden av prosjekttyper som fondet støtter. Felles for disse prosjektene er de oppmuntrer barn og unge til å delta aktivt, fortelle, skape selv, og skape nettverk med andre barn og unge fra hele Norden. Alle prosjektene bruker kultur som verktøy.

Gå inn på kulturfondets hjemmeside og bli inspirert til egne prosjekter.

 

Foto: Kari Beate Nøsterud/norden.org

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620