Aktiv Ungdom holder kurs

Har du lyst til å dra på kurs for å lære mer om Aktiv Ungdom, om metoder i ungdomsarbeid eller møte potensielle partnere til framtidige utvekslingsprosjekter?

Aktiv Ungdom har mange kurs å tilby ungdomsledere og ungdomsarbeidere fra Norge. Du får dekket alle reise-, opphold- og kursutgifter mot en egenandel på kr. 500,-, hvis du får plass på kursene.

Aktiv Ungdoms kurs er mangfoldige og du kan bl.a. lære om organisasjonen og dens arbeid, hvordan søke støtte til å arrangere kurs, studieturer og andre kompetansehevende aktiviteter for dem som jobber med ungdom. Organisasjonen har også kurs om demokrati og hvordan få ungdom til å bli aktive og kritiske medborgere.

Følger du Aktiv Ungdom - kurs på Facebook, får du melding om alle tilbudene som legges ut på nettsiden.

 

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620