Aktiviteter

Det er mange muligheter for barn og unge i Norden. Du kan reise og være med på aktiviteter eller sitte på nettet og lære om nordiske språk og om kultur og geografi.

Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+ som er EU's ungdomsprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Aktiv ungdom støtter prosjekter med ungdom i alderen 13-30 år, og de som jobber med ungdom. Områder som kan få støtte er frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske parnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. Aktiv ungdom holder også kurs for ungdomsarbeidere. Aktiv ungdom i Norge har 30 millioner hvert år til fordeling på ulike ungdomsprosjekter.

Orkester Norden er et nordisk samarbeidsprosjekt og sommersymfoniorkester med 70 til 100 musikkstudenter fra konservatorier i Norden og Baltikum. Orkesteret holder nå til i Aalborg i Danmark og ledes av dirigenten Lawrence Foster. I 2017 vil orkesteret markere Finlands 100 års jubileum med konserter i Finland, Danmark, Estland og Latvia, Orkesteret har søknadsfrist i mars for musikkstudenter mellom 15 og 25 år, og er aktivt i tre uker hver sommer.

Foreningen Norden arrangerer årlige sommerleirer. Denne sommeren har barn og unge mellom 11 og 14 år mulighet til å reise på nordisk sommerleir til Hillerød utenfor København. Med aktivitetsfylte dager får de unge en unik sjanse til å bli kjent med jevnaldrende fra hele Norden. På leiren vil ungdommene knytte varige vennskapsbånd over grensene og komme hjem med en større forståelse og kunnskap om de nordiske landenes språk og kultur.

Foto: S. Sigbjørnsen

Relevante artikler

Aktiv Ungdom holder kurs

16.02.2017

Har du lyst til å dra på kurs for å lære mer om Aktiv Ungdom, om metoder i ungdomsarbeid eller møte potensielle partnere til framtidige utvekslingsprosjekter?

Snakk nordisk med naboen

19.01.2015

Forstår du din nordiske nabo eller studiekamerat? Slår du over på en annen kanal når det snakkes dansk eller svensk på TV eller i radio?

Bli inspirert

09.02.2015

Nordisk kulturfond har lagt ut informasjon om tidligere prosjekter rettet mot barn og unge.

 
 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620