Norden for barn og unge

”Norden skal være det beste stedet for barn og unge”. Dette er utgangspunktet for det nordiske samarbeidet om barn og unge.

Aktiviteter

Det er mange muligheter for barn og unge i Norden. Du kan reise og være med på aktiviteter eller sitte på nettet og lære om nordiske språk og om kultur og geografi.

Muligheter i skolen

Norge er en del av det internasjonale samfunn og dette benyttes som en ressurs i skolen. Kunnskap om internasjonale organisasjoner og nettverk, politikk, språk og kultur er relevant kunnskap for alle elever og vil være en hjelp for dem også senere i utdanningsløpet.

Jobbmuligheter

Lyst på en annerledes sommerjobb som gir deg nye opplevelser, venner og erfaringer? Gjennom Nordjobb får du ikke bare jobberfaring, men også verdifull kunnskap om andre nordiske land.

Relevante artikler

Foreningen Nordens sommerleir

16.02.2017

Hvert år arrangerer Foreningen Norden sommerleir for barn og unge mellom 11 og 14 år. Som regel er den lagt til Nordisk leirskole i Hillerød som ligger nord for København. Gjennom lek og felles opplevelser lærer ungene hverandres språk og kultur å kjenne, og mange får nye nordiske venner.

Hallo Norden

16.02.2017

Skal du flytte til et annet nordisk land for å jobbe eller studere? Hallo Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang.

NORDBUK

21.01.2015

Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK) bevilger tilskudd til organisasjonssamarbeid og prosjekter for barn og unge.

Nordplus junior

21.01.2015

Gjennom Nordplus junior kan barnehager, grunnskoler og videregående skoler få støtte til samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum.

 
 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620