juni 24, 2018

Mykje nordisk i Arendalsuka 13.-18. august

Nordisk ministerråd og Nordisk råd har telt på Sam Eydes plass foran Arendal kultur- og rådhus mandag 13. august kl 1400-1800, tysdag-torsdag 1100-1700 og fredag 17. august til kl 1400. I naboteltet står Foreningen Norden, og like ved er også Latvia på plass i samband med 100-årsfeiringa for Latvia. det vil vere informasjon, samtalar og andre program i telta kvar dag.

Nordiske arrangement og seminar (det blir enda fleire etter kvart), er

 

 

 

Arendalsuka 2018

13.- 18.august

 

Nordiske arrangementer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 14.august

12:00 – 13:00

LIKESTILLING I NORDEN – HVOR LANGT HAR VI KOMMET?

Sted: Prana Cafe, Friergangen 1

 

En fersk OECD-rapport viser at likestilling i Norden har gitt sterk vekst på landenes BNP, blant annet gjennom kvinners sysselsetting de siste 40-50 årene. De nordiske landene har historisk sett ført en aktiv politikk for både kvinner og menn for å delta fullt ut i næringslivet gjennom utvidet barnehagetid, betalt foreldrepermisjon og fleksible arbeidsplasser.

 

Rapporten viser at sysselsettingen blant nordiske kvinner ligger på om lag 76 prosent. Likevel sier rapporten at det er fortsatt problemer å løse. OECD påpeker at Norden har en lav andel av kvinner i lederstillinger og har problemer med kjønnssegregert arbeidsmarked, lønnsforskjell mellom kvinner og menn og har behov for en bredere kjønnsfordeling i deltidsarbeid.

 

Med bakgrunn i denne rapporten tar vi debatten” Likestilling i Norden – hvor langt har vi kommet?» Hvor er vi har de største utfordringene, hva er forskjellene på de nordiske landene? I tillegg vil vi diskutere kjønnsrollemønstre, diskriminering og makt.

 

Debattleder: Ruth Astrid Sæter

 

Medvirkende:

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant, SV og Nordisk råd

Hanne Inger Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør, NHO Arbeidsliv

Ulf Andreasson, seniorrådgiver, Nordisk ministerråd

 

 

Arrangører: Nordisk ministerråd

 

 

Tirsdag 14.august

15:00 – 16:00

TRANSPORT – NORDENS STØRSTE KLIMAUTFORDRING

Sted: Barrique øl og vinstue, Teaterplassen 1

 

Utslippene knyttet til transport er en av Nordens største klimautfordringer. Heldigvis jobbes det med å finne løsninger på hvordan den nordiske energi-og transportsektoren kan bli klimanøytral.

 

I Sverige har man satt verdens mest ambisiøse klimamål for sin transportsektor. Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med 70 prosent sammenlignet med utslippene i 2010. I Norge utgjorde el-bilder 50 prosent av det totale nybilsalget i 2017 og i København velger 62 prosent av innbyggerne sykkel som fremkomstmiddel til jobb og skole.

 

Norden er et godt stykke på vei, men hva gjenstår. Vi leter etter svarene innenfor veitransport, luftfart og skipsfart.

 

Debattleder: Ruth Astrid Sæter

 

Medvirkende:

Hans Jørgen Koch, direktør, Nordisk energiforskning

Christina Bu, generalsekretær Elbilforeningen

Hege Økland, Martim Cleantech

Avinor

John-Arne Røttingen, administrerende direktør Norges forskningsråd

 

Arrangører: Nordisk ministerråd og Nordisk energiforskning

 

Onsdag 15. august

12:00 – 14:.00

Arendals Sjømandsforenings lokaler, Nedre Tyholmsvei 9B

SØKARSEMINAR FOR EU-FINANSERING – INTERREGMIDLAR

Vi informerer om dei mange gode ordningane for å få støtte frå EUs interreg-ordningar. Vertskap for seminaret er Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, og hovudtema vil vere innanfor felta «Grøn økonomi» og «Transport». Seminaret gir konkret kunnskap om søkeprosess, partnarsøk, gjennomføring, rapportering – og økonomi. tillegg har innleiarar og vertskap solid kunnskap om Interreg og EU-finansiering også for andre geografiske område og tema, og kan gi både kontaktinformasjon og gode råd.

Innleiarar:

Jan Kløvstad, Nordisk informasjonskontor Norge

Prosjektrådgjevarane Erik Johansson og Peter Lundberg, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Prosjektgjennomførarane Bjørnar Thorsen, Universitetet i Sørøst-Norge og Steinar Roppen Olsen, Aust-Agder fylkeskommune

Guri Bugge, Østfold Fylkeskommune

Mellan klockan 14.00 och 16.00 finns det möjlighet till ett 20-30 minuters möte med en rådgivare

 

Onsdag 15.august

13:30 – 15:00

ER PARISAVTALEN MULIG – KAN NORDEN LEDE AN?

Sted: Store Torungen, Arendal kulturhus, Sam Eydes Plass 2

 

Gjennom Parisavtalen skal hele verden omformes til et lavutslippssamfunn. Over 180 land skal sammen begrense temperaturøkningen og landene skal styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. De nordiske landene har ambisiøse planer om å bli fossilfrie og være en pådriver i møte med de globale utfordringene gjennom blant annet å hjelpe utviklingsland innenfor miljøøkonomi, grønn teknologi og miljøpolicy.

 

De nordiske landene har forpliktet seg til å ta et sterkt lederskap i den felles nordiske klimainnsatsen gjennom statsministerinitiativet Nordic Solutions to Global Challenges. Er vi i stand til dette?

 

Debattleder:

Oppspill ved Erik Solheim leder for FNs miljøprogram og vil tegne det globale bildet. Hvor står vi i forhold til Paris-avtalen i dag?

 

Oppspill ved Tine Sundtoft, fylkesrådmann, har på oppdrag fra Nordisk ministerråd gjennomført en strategisk analyse av miljøsektoren i Norden for å finne nye påvirkningsmuligheter i miljø- og klimasamarbeidet mellom landene.

 

Medvirkerne:

Jan Tore Sanner, Nordisk samarbeidsminisiter (ikke bekreftet)

Nina Ekelund, Hagainitiativet

Frederic Hauge, Bellona

Hilde Kjelsberg, Vice-President, Head of Credit and Analysis, Den Nordiske Investeringsbanken

Sasja Belik, head of Sustainible Finance i Nordea

 

Arrangører: Arendalsuka, Nordisk ministerråd og Foreningen Norden

 

 

 

 

 

Onsdag 15.august

17:30 – 18:30

HVILKE MULIGHETER SKAPER MOBILITET FOR UNGE I NORDEN?

Sted: Bricolagen 2.etg i Bankgården, Rådhusgaten 10

 

Internasjonal erfaring er en forutsetning for vår globale konkurranseevne. Emmanuel Macron ga i sin tale ved Sorbonne i september 2017 uttrykk for at Europa innen 2024 skal være et sted der alle elever kan snakke minst to europeiske språk og at halvparten av alle studenter i hvert årskull skal å ha tilbrakt seks måneder eller mer i et annet europeisk land før fylte 25 år. I tillegg bør det finnes minst 20 transnasjonale europeiske universiteter innen 2024.

 

I en undersøkelse gjort blant nordisk land viser at hele 39 prosent av danske studenter i studieåret 2016/17, hadde studert i utlandet på et tidspunkt. I Finland den tilsvarende andelen er 33 prosent, i Norge 28 prosent, mens i Sverige hadde kun 15 prosent studert i utlandet.

 

Har Macron en mer visjonær studentmobilitetsplan enn de nordiske land som allerede har en felles utdanning og arbeidsmarked? Hvordan får vi få flere til å studere i utlandet? Hva er det som hindrer dem? Hvordan har høyere utdanningsinstitusjoner bedre nytte av utenlandske studier? Kan vi styrke og fornye nordisk samarbeid i utdanningssektoren på internasjonalt nivå?

 

Debattleder: Ruth Astrid Sæter

 

Medvirkende:

Jorodd Asphjell, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet og Nordisk Råd

Guri Melby, stortingsrepresentant, Venstre

Mari Sundli Tveit, rektor, NMBU

ANSAs president (ny velges 29.juli)

Dagfinn Høybråten, generalsekretær, Nordisk ministerråd

 

Arrangører: Nordisk ministerråd, ANSA og Hallo Norden

 

 

Torsdag 16.august

12:30 – 13:30

HVORDAN SKAPER VI TRYGGE BYER OG LOKALSAMFUNN?

Sted: Barrique øl og vinstue, Teaterplassen 1

 

Nordisk minsterråd har gjennom sitt program Nordic Safe Cities som formål å skape trygge nordiske byer og lokalsamfunn gjennom fellesskap og forebygging mot vold og isolasjon hos unge.

En rekke nordiske byer og kommuner er med i programmet. Byene har fått tilgang til effektive og konkrete løsninger og har sammen har de utvekslet erfaringer og utviklet nye løsninger som kan forhindre radikalisering og voldelig ekstremisme.

Med oss har vi Kristiansand og Larvik som vil fortelle om deres prosjekter og erfaringer med Nordic Safe Cities.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær, Nordisk ministerråd

Jørgen Kristiansen, varaordførerer (KRF), Kristiansand kommune

representant, Larvik kommune

 

Arrangører: Nordisk ministerråd