desember 13, 2018

Mellom 20 og 30 prosent faller fra i hele Norden

Frafall fra videregående utdanning er en utfordring for hele Norden. Mellom 20 og 30 prosent faller fra før de har fullført utdanningen når de er 20 år. Utfordringen med å redusere skolefrafall er enda større når det gjelder yrkesforberedende utdanninger. Ungdommer som faller fra skolen før tida, har gjerne store vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet, noe som får konsekvenser for den enkelte og for samfunnet.

Grunnene til at elever faller fra skolen før tida, er flere, skriver norden.org