mars 17, 2019

Kolarctic – årets første søknadsrunde

Av de totalt 55 prosjektene som er til realitets-behandling i inneværende søknadsperiode, har 36 norsk partner. 34 av disse igjen søker om norsk Kolarctic-finansiering på ca. 60 millioner kroner totalt. Disse 34 prosjektene fordeler seg geografisk med 13 i Nordland, 11 i Finnmark og 10 i Troms. interreg.no har mer