mars 27, 2018

Kandidatane til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris er klare

Nordisk barne- og ungdomslitteraturpris held eit høgt internasjonalt nivå. Nordisk råd presenterte årets 12 kandidatar under den store internasjonale barnebokmessa i Bologna 26. mars. Her er alle kandidatane