januar 4, 2018

Kan Interreg-prosjekt hindre påkjørsler av rein på Nordlandsbanen?

Mange rein er påkjørt av toget på Nordlandsbanen, en tragedie for både dyra og det samiske reinsdriftsmiljøet. Nå skal digitale varslingsbrikker for rein testes, melder interreg.no