oktober 30, 2018

Islands statsminister om unge, bærekraftig turisme og havet som fremste prioritet

-Island vil fokusere på unge, bærekraftig turisme og havet i relasjon til verdensmålene når de i 2019 overtar formannskapet i Nordisk ministerråd. Ideene til de nordiske løsningene skal også komme fra de unge selv, for framtiden er deres, sa Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir i Nordisk råds sesjon i dag. Mer om programmet her