desember 7, 2018

Island leder Nordisk ministerråd i 2019

Ungdommen, bærekraftig turisme og havmiljøet er de prioriterte områdene under Islands formannskap for Nordisk ministerråd 2019. Nordiske prioriteringer av likestilling, digitalisering, bærekraftig utvikling samt FNs verdensmål integreres i formannskapsprosjektene. Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir leder Islands formannskap.Les mer om arbeidet her