januar 21, 2019

Interreg uansett Brexit-konklusjon

Storbritannia fortsetter interregsamarbeidet også etter eventuell Brexit. For Norge gjelder dette Nordsjøprogrammet og Interreg Europa, som alle norske fylke er med. I tillegg er Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge med i Nordlig periferi og Arktis, som også britene er med i. Interreg.no har mer informasjon