juni 3, 2018

Interreg-støtte for å prøve ut ideane

Interreg Sverige-Norge, der Østfold, Akershus, Hedmark og Trøndelag er med, har auka støtta til forstudiar for å førebu dei konkrete samarbeidsprogramma betre. Les meir