desember 13, 2018

Interreg ØKS med ny heimeside

Hen nye heimesida www.overgransen.eu viser konkrete resultat av Interreg-samarbeidet mellom det sørvestlege Sverige, søraust i Norge og dei delane av Danmark som vender mot Øresund og Kattegat. Til dagleg får dette samarbeidet under namnet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak. Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylka er med frå norsk side.
Overvakingsutvalet for samarbeidet fekk ein smugkikk i Arendal på møte nyleg. På bildet: Fylkesvaraordførarane Lars Birger Salvesen i Akershus (til venstre) og Tore Askildsen (Vest-Agder) og forskningsdirektør Anne Ullmann ved OsloMet.
I 2019 er søknadsfristane 14. januar -15. februar og 9. 9. august – 13. september.  Les meir om søknadsprosedyrene. Sekretariatet for samarbeidet og Nordisk informasjonskontor Norge har også søkarkurs i Arendalsuka onsdag 14. august kl 1300.