desember 10, 2018

Inntektsforskjellene øker mest i Sverige

Inntektsforskjellene har økt i Norden. Inntekts-forskjellene er fortsatt lavere enn de fleste OECD-land, men særlig Sverige har økte forskjeller. Sverige, Danmark og Finland er de tre OECD-landa som har hatt størst økning i inntektsforskjellene. Les mer i Nordic Economic Policy Review 2018, utgitt av Nordisk ministerråd, ved forskinginsintitusjonen NordRegio.